Lifestyle

อากาศบริสุทธิ์ดีกับร่างกายอย่างไร

ฟอกอากาศ

มนุษย์เราทุกคนย่อมต้องการสิ่งที่ดีและมีประโยชน์แก่ร่างกาย อากาศที่ใช้หายใจในทุกๆวันจึงยิ่งมีความสำคัญ แม้อากาศบริสุทธิ์จะไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนในการชี้วัด แต่อากาศที่สดชื่อและปราศจากสารพิษย่อมดีกับร่างกายมากกว่าอากาศที่มีสารพิษปะปนอยู่ ดังนั้นการสูดอากาศบริสุทธิ์อยู่เสมอย่อมเป็นการดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงอีกวิธีหนึ่งเช่นกัน

          งานวิจัยหลากหลายงานที่มีผลลัพธ์ตรงกันว่าการสูดอากาศที่บริสุทธิ์ส่งผลดีต่อร่างกายทั้งช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพดีขึ้น ดังนั้นการดูแลเรื่องอากาศจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อากาศที่ไม่บริสุทธิ์ในบางครั้งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่กลับสามารถส่งผลเสียที่ร้ายแรงต่อร่างกายได้อย่างมหาศาล การหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าร่ายกายช่วยลดความเสี่ยงโรคต่างๆ ทั้งโรคมะเร็งปอด โรคหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจต่างๆ หรือแม้กระทั่งโรคสมองแตกเองก็ด้วย การหาสิ่งที่ช่วย ฟอกอากาศ ให้บริสุทธิ์มาใช้จึงเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพของตนเอง ทั้งการหาต้นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศได้ การลงทุนซื้อเครื่องกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพ การลงทุนกับเครื่องฟอกอากาศที่ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ หรือวิธีการต่างๆที่ช่วยในการฟอกอากาศให้ดีขึ้นย่อมเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากับสุขภาพดีๆที่จะได้รับมาแน่นอน  จากงานวิจัยหลายๆชิ้นพบว่า สมองจะทำงานได้ดีถ้าได้รับอากาศบริสุทธิ์ การเรียนรู้และการคิดวิเคราะห์จะทำได้ดีขึ้น เด็กที่เรียนรู้ช้าจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นถ้าได้รับอากาศบริสุทธิ์ อาการเหนื่อยล้าหรือไม่มีสมาธิกับสิ่งที่ทำอาจจะเกิดเพราะได้รับอากาศบริสุทธิ์ไม่เพียงพอ นอกจากนี้อากาศบริสุทธิ์ยังช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ช่วยให้ย่อยอาหารได้ง่ายขึ้น ป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ลดอัตราการเต้นของหัวใจ ช่วยให้กระฉับกระเฉง อารมณ์แจ่มใส ลดอาการปวดตามข้อ ดังนั้นนอกจากปอดที่จะช่วยกรองอากาศเข้าสู่ร่างกายแล้วการฟอกอากาศที่ใช้หายใจก่อนผ่านปอดก็มีความสำคัญมากเช่นเดียวกัน การใช้ต้นไม้ฟอกอากาศหรือใช้เครื่องฟอกอากาศเพื่อให้อากาศบริสุทธิ์จึงมีความสำคัญและส่งผลดีต่อร่างกายเป็นอย่างมาก

          อากาศดีชีวีเป็นสุข จึงเป็นคำกล่าวที่ไม่เกินจริงเพราะการสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วมีสุขภาพดีย่อมทำให้ชีวิตเป็นสุข ไม่ต้องเสี่ยงกับโรคต่างๆจนต้องใช้เวลาไปกับการรักษาเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย คนทุกคนจึงควรใส่ใจเรื่องของอากาศที่เราใช้หายใจเพื่อที่จะได้ไม้ต้องมาสิ้นเปลืองเวลาและค่ารักษาพยาบาลไปกับโรคที่เกิดจากการหายใจเอาอากาศที่ไม่ดีเข้าสู้ร่างกาย เพราะการป้องกันทำได้ง่ายกว่าการรักษา ทุกคนจึงควรจะให้ความสำคัญกับสุขภาพของตนเองอยู่เสมอ