Lifestyle

โซล่าเซลล์โรงงาน Solar PV Rooftop กับข้อควรรู้ในการติดตั้ง

โซล่าเซลล์โรงงาน Solar PV Rooftop

โซล่าเซลล์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางไฟฟ้า ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายมาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ปัจจุบันทั่วโลกได้หันมาตระหนักถึงการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น พลังงานที่ได้จากโซล่าเซลล์เป็นพลังงานสะอาด ปราศจากมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ตามบ้านเรือน รวมทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม วันนี้เราจะมาพูดถึงโซล่าเซลล์โรงงาน (Solar PV Rooftop) กับข้อควรรู้ในการติดตั้ง ถ้าอยากรู้แล้วตามไปชมพร้อมๆ กันเลย

โซล่าเซลล์โรงงาน (Solar PV Rooftop) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เชื่อมต่อแบบสายส่ง (Solar Rooftop) โดยสามารถติดตั้งระบบนี้กับบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมได้ จุดเด่นคือเป็นระบบที่ใช้ร่วมกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า มีประโยชน์ก็คือ ช่วยประหยัดค่าไฟในแต่ละเดือนนั่นเอง

ระบบโซล่าเซลล์โรงงาน (Solar Rooftop) จะต้องมีการเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้ให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับก่อน ด้วยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ซึ่งก็คือ อินเวอร์เตอร์ (Inverter) นั่นเอง จากนั้นจะเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้า ข้อดี นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังสามารถขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วย แต่ก็ต้องได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคก่อน หลักการทำงานคือ หากระบบไม่สามารถผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานได้ ระบบจะดึงเอาพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาใช้งานทดแทน

การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์โรงงาน (Solar Rooftop) ต้องมีอุปกรณ์ที่สำคัญ ดังนี้

  • แผงโซล่าเซลล์
  • ตู้ไฟฟ้า DC BOX และตู้ไฟ AC
  • อินเวอร์เตอร์ (Inverter) หรือเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า

ในโรงงานอุตสาหกรรม มีการนำเอาระบบโซล่าเซลล์โรงงาน (Solar Rooftop) มาใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิต เช่น ใช้กับเครื่องจักร ใช้กับเครื่องปรับอากาศ ใช้กับหลอดไฟให้แสงสว่างในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น หลายๆ โรงงานมีการนำระบบโซล่าเซลล์โรงงาน (Solar Rooftop) มาใช้แล้วปรากฏว่าช่วยลดค่าไฟ หรือลดต้นทุนได้หลายบาทต่อเดือน พอมาคิดเป็นปี บางโรงงานสามารถประหยัดต้นทุนได้หลายล้านบาทต่อปีเลยทีเดียว แม้ว่าในระยะแรก อาจมีต้นทุนจำนวนมาก แต่ในระยะยาวสามารถคืนทุนได้แน่นอน

ในส่วนการบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์โรงงาน (Solar Rooftop) จะต้องอ่านคู่มือ การดูแลรักษาให้ระเอียดรอบคอบ ที่สำคัญต้องมีการสำรวจแผงโซล่าเซลล์อย่างสม่ำเสมอว่ามีจุดไหน แตก ชำรุด หรือได้รับความเสียหายหรือไม่ ควรเช็ดทำความสะอาดสิ่งสกปรก ฝุ่น ใบไม้ต่างๆ ออกจากแผง เพื่อไม่ได้มีวัตถุใดๆ มาบดบังการรับแสง ทำให้ระบบโซล่าเซลล์โรงงาน (Solar Rooftop) มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น

ทั้งหมดนี้ ก็คือ สาระน่ารู้หรือข้อควรรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ โรงงาน (Solar Rooftop) โซล่าเซลล์ พลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์ นอกจากจะช่วยประหยัดค่าไฟแล้วยังเป็นพลังงานสะอาด ปราศจากมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย