Lifestyle

มอเตอร์เกียร์ ชิ้นส่วนส่งกำลังสำหรับเครื่องจักร

คือ อุปกรณ์สำหรับควบคุมการทำงานการเคลื่อนที่ของเครื่องจักร เช่น สายพานเครื่องจักรการลำเลียงสินค้า เป็นต้น ซึ่งต้องอาศัยการทำงานจากมอเตอร์ที่แปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล และทำให้วัตถุสามารถเคลื่อนที่ไปได้ มีฟันเฟืองหรือเกียร์ที่ทำหน้าที่ลดรอบความเร็ว ภายนอกของอุปกรณ์นี้จะคล้ายกับโลหะทรงกระบอก ส่วนด้านในจะประกอบด้วยกลไกหลายอย่าง เช่น ก้านเพลา แบริ่ง และฟันเฟือง มอเตอร์เกียร์จะมีหลายรูปแบบ จึงควรพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสม กับงานด้วย ความรู้เกี่ยวกับ มอเตอร์เกียร์ ควรเลือกมอเตอร์เกียร์ให้เหมาะกับการใช้งาน…