Lifestyle

ก่อนจะหางาน ไอที มีสายงานอะไรบ้างที่ต้องรู้ 

งานไอทีเป็นงานด้านเทคโนโลยีซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากเนื่องจากคนที่มีความชำนาญด้านไอทีนั้นมีน้อย ซึ่งใครก็ตามที่มีความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีก็สามารถสมัครงานในตำแหน่งนี้ได้ โดยจะแบ่งออกไปได้หลายสายให้เลือก ในบทความจะมากล่าวถึงสายงานไอทีที่จะต้องรู้ก่อนหางาน ไอที ว่ามีสายงานอะไรบ้าง  สายงานไอทีที่ต้องรู้ก่อนหางาน ไอที   สำหรับงานไอทีที่เรียกกันว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งคนที่กำลังหางาน ไอที ต้องรู้นั้น จะสามารถแบ่งออกไปได้ทั้งหมด 7 สายงานที่ได้รับความนิยมและกำลังเป็นกระแสในยุคปัจจุบัน โดยสามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้  สายงาน IT Management เป็นงานตำแหน่งผู้บริหารซึ่งเป็นที่ต้องการมากเนื่องจากคนที่เข้ามาทำงานตำแหน่งนี้ได้ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องธุรกิจรวมถึงการวางแผนเพื่อให้สามารถบริหารงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ   สายงาน…