การทำงานบนที่สูง ย่อมเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้นทุกเมื่อ หากไม่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ รวมถึงไม่ได้ผ่านการอบรมการทำงานบนที่สูงมาก่อน ตลอดจนฝึกการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PEE เพื่อป้องกันการตกจากที่สูง ทุกคนรู้หรือไม่ว่า อบรมการทำงานบนที่สูง คืออะไร หากไม่อบรมจะมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่ และอบรมการทำงานบนที่สูง มีประโยชน์อย่างไร

อบรมการทำงานบนที่สูง คืออะไร

อบรมการทำงานบนที่สูง คือ การอบรมตามกฎหมายการทำงานบนที่สูง พ.ศ. 2564 อัพเดทล่าสุด โดยนายจ้างต้องส่งผู้ที่ทำงานหรือพนักงานที่ต้องทำงานบนที่สูงเข้ารับการอบรมการทำงานบนที่สูง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงานและลดความเสี่ยงจากการตกจากที่สูง หากนายจ้างไม่ปฏิบัติ แน่นอนว่าย่อมมีความผิดตามกฎหมายความปลอดภัย พรบ. พ.ศ. 2554 อบรมการทำงานบนที่สูง ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนส่วนบุคคล ฝึกการสวมใส่อุปกรณ์ PPE สำหรับทำงานบนที่สูง เช่น ฝึกการสวมใส่หมวกนิรภัย ฝึกการใส่เข็มขัดนิรภัย ฝึกการสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยป้องกันการตกจากที่สูงชนิดอื่นๆ ซึ่งการอบรม ต้องมีอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ทำงานบนที่สูง คอยกำกับ ดูแลอย่างใกล้ชิด

อบรมการทำงานบนที่สูง มีประโยชน์อย่างไร

  • ได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายการทำงานบนที่สูง เพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องตามที่กฎหมายบังคับ
  • ผู้เข้ารับการอบรมการทำงานบนที่สูงจะได้เรียนรู้การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
  • เพื่อให้สามารถทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย
  • ผู้เข้ารับการอบรมการทำงานบนที่สูงจะได้ทราบถึงอันตรายจากการทำงานบนที่สูง
  • ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้วุฒิบัตร เพื่อยืนยันว่าได้ผ่านการอบรมการทำงานบนที่สูงแล้ว

อบรมการทำงานบนที่สูงนำไปใช้ในงานอะไรได้บ้าง

  • สามารถปฏิบัติงานได้บนหลังคา
  • สามารถปฏิบัติงานได้บนที่สูงเสาส่งสัญญาณ
  • สามารถปฏิบัติงานได้บนที่สูงโครงสร้างทั่วไป
  • สามารถปฏิบัติงานได้บนที่สูงติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์

คำนิยามที่สูง คือ พื้นที่ที่มีความสูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไปหรือพื้นที่ที่มีความต่างระดับตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป จากทั้งหมดที่เราได้กล่าวมาคุณจะเห็นได้ว่าการทำงานบนที่สูงนั้น มีอันตรายมาก หากประมาทอาจเกิดอุบัติเหตุตกจากที่สูงเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ในขณะเดียวกันถ้าขาดความรู้ความเข้าใจก็อาจเกิดอันตรายตามมาได้เช่นเดียวกัน อบรมการทำงานบนที่สูง จึงสำคัญมากแถมยังเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายด้านความปลอดภัยด้วย หากนายจ้างไม่ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมจะถือได้ว่ามีความผิดตามกฎหมาย