Site icon Ultimate Getaway

เปิด 5 อาชีพที่อาจหายไปในโลกอนาคต

อาชีพที่อาจหายไปในโลกอนาคต

ในยุคดิจิทัลแบบนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีนั้นได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าเราจะหยิบจับอะไรหรือหันไปทางไหนก็มักจะเจอเหล่าเทคโนโลยีที่คอยอำนวยความสะดวกให้เราอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ที่มีการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI ขึ้นมา ซึ่ง AI นั้นมีความฉลาดเป็นอย่างมาก ดังที่เรามักจะเห็นมีการผลิตหุ่นยนต์ AI ขึ้นมาทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามคำสั่งที่ได้รับ โดยในต่างประเทศนั้นบางที่แทบจะไม่ต้องจ้างแรงงานคนด้วยซ้ำ ใช้เพียงแค่หุ่นยนต์ AI มาทำงานแทน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ภายในอนาคตนั้นหลาย ๆ สาขาอาชีพที่ทำงานในปัจจุบันอาจจะหายไป เพราะไม่มีความจำเป็นต้องใช้มนุษย์ในการทำงานอีกต่อไป มาดูกันว่าในอนาคตนั้นจะมีอาชีพไหนที่หายไปกันบ้าง

5 อาชีพที่อาจจะหายไปในอนาคต

มาดูกันว่าภายในอนาคตจะมีอาชีพไหนที่หายไปกันบ้าง

เรียกได้ว่าหากใครที่กำลังทำงานในอาชีพเหล่านี้อยู่ในปัจจุบันก็อาจจะต้องหาลู่ทางในการทำมาหากินเพิ่มไว้ หรืออาจจะทำการเปลี่ยนสายงานและพัฒนาทักษะของตนเองอยู่เสมอ เพราะถ้าหากในอนาคตไม่จำเป็นต้องมีอาชีพเหล่านี้อยู่แล้ว เราจะได้ไม่ลำบากเพราะหาลู่ทางและแนวทางในการแก้ปัญหาไว้รองรับแล้ว

Exit mobile version