มาดู 10 ยี่ห้อ ผลิตภัณฑ์ ปูน สี ที่หาซื้อได้ เพื่อนำมาทำบ้าน ผนังปูน loft DIY ได้เองง่ายๆ

1.BegerShield Art Effects Loft เบเยอร์ชิลด์ ลอฟท์ 

  มีขายเป็น set ประกอบไปด้วย

   1.สีสร้างลายเบเยอร์ลอฟท์ ขนาด 5 กิโลกรัม

   2. ครีมแวกซ์ ขนาด 1  ลิตร

   3.ทินเนอร์ เอ็ม-33 ขนาด ¼ แกลลอน

  เบเยอร์ชิลด์ ลอฟท์   ชุดนี้สามารถใช้ทำผนังได้ 10-15 ตารางเมตร โฮมโปร ขายอยู่ ประมาณ 2 พันกว่าบาท

  คิดเฉลี่ยแล้วตกประมาณ 135 บาท/ตารางเมตร

2.baanpoon loft

  มีขาย 2 ขนาด  7 กิโลกรัม และ  15 กิโลกรัม ทั้งสองขนาดมาพร้อม ครีมเคลือบ  1  กระป๋อง    ทินเนอร์   1 กระป๋อง

  1.ขนาด 7 กิโลกรัม  ชุดนี้สามารถใช้ทำผนังได้ 15-20 ตารางเมตร (ฉาบได้3รอบ)   ขายอยู่ ประมาณ 2 พันกว่าบาท คิดเฉลี่ยแล้วตกประมาณ 125 บาท/ตารางเมตร

  2.ขนาด 15 กิโลกรัม ชุดนี้สามารถใช้ทำผนังได้  30-40 ตารางเมตร. (ฉาบได้3รอบ)  ราคาสีลอฟท์ ขายอยู่ ประมาณ 3 พันกว่าบาท คิดเฉลี่ยแล้วตกประมาณ 125 บาท/ตารางเมตร

ราคาสีลอฟท์

3. เวิลด์ลอฟ WorldLoft

 มีขาย 3 ขนาด  3,6,12 กิโลกรัม พร้อม Wax เคลือบ

 1.ขนาด 3 กิโลกรัม  ชุดนี้สามารถใช้ทำผนังได้ 15-18 ตารางเมตร    ราคาสีลอฟท์ขายอยู่ประมาณ 1,100 บาท คิดเฉลี่ยแล้วตกประมาณ 70 บาท/ตารางเมตร

 2.ขนาด 6 กิโลกรัม  ชุดนี้สามารถใช้ทำผนังได้ 30-35 ตารางเมตร    ขายอยู่ ประมาณ  1,800 บาท คิดเฉลี่ยแล้วตกประมาณ 60 บาท/ตารางเมตร

 2.ขนาด 12 กิโลกรัม  ชุดนี้สามารถใช้ทำผนังได้ 60-70 ตารางเมตร    ขายอยู่ ประมาณ  3,400 บาท คิดเฉลี่ยแล้วตกประมาณ 57 บาท/ตารางเมตร

4.loft8

 มีขาย 3 ขนาด  4.5,8,17 กิโลกรัม พร้อม Wax เคลือบ

 1.ขนาด 4.5 กิโลกรัม  ชุดนี้สามารถใช้ทำผนังได้ ประมาณ 10 ตารางเมตร    ราคาสีลอฟท์รุ่นนี้ขายอยู่ ประมาณ 850 บาท คิดเฉลี่ยแล้วตกประมาณ 85 บาท/ตารางเมตร

 2.ขนาด 8 กิโลกรัม  ชุดนี้สามารถใช้ทำผนังได้   ประมาณ  20 ตารางเมตร    โฮมโปรขายอยู่ ประมาณ  1,550 บาท คิดเฉลี่ยแล้วตกประมาณ 75 บาท/ตารางเมตร

3.ขนาด 17 กิโลกรัม  ชุดนี้สามารถใช้ทำผนังได้ ประมาณ  40 ตารางเมตร    โฮมโปรขายอยู่ ประมาณ  2,750 บาท คิดเฉลี่ยแล้วตกประมาณ 69 บาท/ตารางเมตร

5.TOA Loft

     อุปกรณ์ภายในกล่อง

สีลอฟท์TOA ขนาด 4kg จำนวน 2 ถัง

-สีเคลือบใส ทีโอเอ ลอฟท์ ขนาด 2kg

-เกียงโป้วสีสแตนเลสขนาด 4 นิ้ว และ 5 นิ้ว

-ลูกกลิ้ง STANLEY ขนาด 7 นิ้ว

     สีลอฟท์TOA ชุดนี้สามารถใช้ทำผนังได้ 15 ตารางเมตร     โฮมโปรขายอยู่ ประมาณ 2,000 บาท คิดเฉลี่ยแล้วตกประมาณ 133 บาท/ตารางเมตร

6.loftland

   ประกอบด้วย   1. ปูนลอฟท์ 8 kg.    2. WAX SURFACE 1 kg.   3. ถังผสมปูน  4. เกรียง 6 นิ้ว 5. เกรียงพลาสติก 6. ไม้คนปูน 7. กระดาษทราย 8. ถ้วยตวงปูน และน้ำ 9. ผ้าไมโครไฟเบอร์ 10. คู่มือ LOFT LAND 

     loftland ชุดนี้สามารถใช้ทำผนังได้ 15-20ตารางเมตร     โฮมโปรขายอยู่ ประมาณ 1,500 บาท คิดเฉลี่ยแล้วตกประมาณ 75 บาท/ตารางเมตร