Lifestyle

สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัย

บุหรี่ไฟฟ้านั้นถูกจัดเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะแตกต่างจากบุหรี่ทั่วไป แต่การใช้งานก็ยังคงคล้ายกับบุหรี่ทั่วไปอยู่ โดยทำการสูบเข้าไปเหมือนกันแต่หลักการทำงานของบุหรี่ไฟฟ้าจะแตกต่างออกไปโดยบุหรี่ไฟฟ้านั้นจะไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบบุหรี่ทั่วไปแต่เป็นการใช้กลไกไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความร้อนและเกิดไอน้ำซึ่งประกอบไปด้วยสารเคมีต่างๆ โดยที่ไม่มีควันจากกระบวนการเผาไหม้ออกมาเหมือนกับบุหรี่ปกติทั่วไป บุหรี่ไฟฟ้านั้นมีส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วน นั่นคือ ตัวแบตเตอรี่  ตัวทำให้เกิดไอและความร้อน และน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า โดยน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้นเองก็จะมีสารต่าง ๆ ได้แก่ นิโคติน โพรไพลีนไกลคอล กลีเซอรีน และสารแต่งกลิ่นและรส เป็นต้น ซึ่งสารเหล่านี้ก็จะให้ผลเสียต่อร่างกายไม่ต่างจากบุหรี่ทั่วไป…