Lifestyle

โซล่าเซลล์โรงงาน Solar PV Rooftop กับข้อควรรู้ในการติดตั้ง

โซล่าเซลล์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางไฟฟ้า ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายมาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ปัจจุบันทั่วโลกได้หันมาตระหนักถึงการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น พลังงานที่ได้จากโซล่าเซลล์เป็นพลังงานสะอาด ปราศจากมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ตามบ้านเรือน รวมทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม วันนี้เราจะมาพูดถึงโซล่าเซลล์โรงงาน (Solar PV Rooftop) กับข้อควรรู้ในการติดตั้ง ถ้าอยากรู้แล้วตามไปชมพร้อมๆ กันเลย โซล่าเซลล์โรงงาน (Solar PV Rooftop) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์…